Vi erbjuder kontinuerligt utbildningar för våra anställda och brukare.

Utbildningar under åren                                                                                                Kommande utbildningar

 • Allergiska reaktioner -08                                                                            

 • HLR -08

 • Autism -08

 • Smitta & smittspridning -08

 • Allergier - hud -08

 • EP -08

 • Olycksfall -08

 • Hälsa & ohälsa -08

 • Kost & näringsinnehåll -08

 • Psykiatri inom LSS, ex. autism -08

 • Vård i livets slutskede -09

 • Kost & hälsa, "välmående startar i magen" -10

 • Fotsättning av "Kost & hälsa, välmående startar i magen" -10

 • HLR -10

 • Egenvård 24/10 -11

 • Olycksfall under arbetet 24/10 -11

 • MS 21/11 -11

 • Tillit/verktyg att möta brukaren med dess integritet i fokus 12/11-13

 • HLR 28/1-14

 • Egenvård ur ett hälsoperspektiv och förebyggande av olycksfall 17/11 - 15
 • HLR - 16