Länkar

AFA Försäkring - Viktig information för våra anställda, gällande avtalsförsäkring hos AFA

Arbetsmiljöverket - Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bilanpassning - Ett företag i Staffanstorp som erbjuder handikappanpassning av bilar

DHR - Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

Försäkringskassan

Hela Kroppen - Det är till Kerstin vi vänder oss med våra onda ryggar och nackar

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

KFO - Kooperationens förhandlingsorganisation

SKAF - Svenska kommunal arbetarförbundet

KP - Pension & försäkring

NHR - Neurologiskt handikappades riksförbund

Socialstyrelsen